Waarom schoorsteenvegen?

In principe moet elke schoorsteen en elk afvoerkanaal tenminste één maal per jaar vakkundig geveegd of gecontroleerd worden.
Zo luidt het advies van de brandweer!

Bij het stoken van hout,ontstaan onverbrande deeltjes die in het rookkanaal terechtkomen en daar een aanslag achterlaten.
Jaarlijks moet de afvoerpijp van deze aanslag worden ontdaan.

Bij een temperatuur van ongeveer 500 graden,die U al snel bereikt wanneer U de kachel stookt,vliegt deze laag namelijk in brand en de schoorsteenbrand is een feit.
Daarnaast kan de schoorsteen ook verstopt raken.

Aardgas:
Alle kanalen van CV-ketels en gaskachels dienen jaarlijks geveegd te worden indien deze afgevoerd worden door de schoorsteen.
Gas veroorzaakt bij verstopping koolmonoxidevergiftiging!

Dus neem geen risico’s.


DAKGOTEN.
Niet veel mensen weten dat het schoonmaken van dakgoten erg belangrijk is.
Een vervuilde dakgoot kan voor grote problemen zorgen.
Als het hemelwater niet goed afgevoerd kan worden,dan onstaan vaak lekkages en andere problemen met alle gevolgen vandien.
Vooral in de herfst en winter zorgen bladafval en takken ervoor dat de goede regenwaterafvoer geblokkeerd wordt.

Een jaarlijkse reiniging-en controlebeurt door een vakkundig bedrijf voorkomt veel problemen!